Доброго дня!
Ми - вихователь-методист, вчитель-логопед, музичний керівник, практичний психолог та медична сестра дошкільного навчального закладу №24 "Калинка".
Щиро раді вітати Вас у своєму блозі а також на сайті нашого закладу, який має назву "ДНЗ №24 "Калинка"!

27.11.15

Таблиця засвоєння дітьми звуків мови

Дитина росте та розвивається. Відповідно відбувається розвиток її мовлення. Основними структурними компонентами мовлення є: звуковий склад, словник та граматична будова. Пам’ятайте, що кожна дитина – індивідуальна, особлива і, відповідно, загальний та мовленнєвий розвиток у різних дітей може мати деякі відмінності. Одні діти у віці 4-5 років вже чітко вимовляють усі звуки нашої мови, а в інших відмічається порушення вимови більшості звуків. Пропонуємо Вам таблицю, в якій наведений орієнтовний порядок засвоєння дітьми звуків нашої мови.


ВІК ДИТИНИ
ЗВУКИ МОВИ
Від 1 до 2 років
А, О, Е, М, П, Б
Від 2 до 3 років
У, І, И, Т, Д, В, Ф, Г, К, Х, Н, Й
Від 3 до 4 років
С, З, Ц
Від 4 до 5 років
Ш, Ж, Ч, Щ
Від 5 до 6 років
Л, Р

20.11.15

Психолого-педагогічий тренінг для педагогів на тему: «Психолого-педагогічна культура педагога»

19.11.2015 року практичним психологом О.М.Снігур проведено тренінг для педагогів закладу, з метою визначити критерії, що харак­теризують педагогічну культуру вихо­вателя сучасного дошкільного закладу; діагностувати і розвивати комунікативні здібності учасників заняття; налаштувати учасників на роботу, допомогти розкрити свої особистісні якості, створити умови для ефективної співпраці; формувати в педагогів навички групової взаємодії, чітке усвідомлення себе як педагога-професіонала; сприяти розвитку їхнього позитивного самосприйняття, зменшувати емоційне напруження.

04.11.15

Дещо про роботу логопеда

Основні завдання логопеда:
- усунення різних порушень усного і писемного мовлення;
- запобігання різним відхиленням мовленнєвого розвитку вихованців;
- пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків;
- розробка методичних рекомендацій, консультації для педагогів та батьків, щодо попередження та подолання вад мовлення у дітей;
- самоосвіта;
- оснащеність логопедичного кабінету.

Форми роботи:
Фронтальні логопедичні заняття.
Підгрупові логопедичні заняття.
Індивідуальні логопедичні заняття.

Організаційно-методична робота:
- обстеження усного мовлення вихованців ДНЗ ;
- комплектування підгруп для логопедичних занять згідно мовних порушень;
- оформлення необхідної документації логопедичного кабінету;

- співпраця логопеда з вихователями групп.

03.11.15

Тренінг

29 жовтня  практичним психологом   Снігур О.М.. з метою створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості колективу педагогів був проведений психолого-педагогічний тренінг для педагогічних працівників на тему: «Імідж та його значення у професійній діяльності педагога». Основним завданням тренінгу було ознайомити з поняттям імідж та його складовими, залучити педагогів до обговорення питань ефективного формування іміджу та проаналізувати власну професійну діяльність, окреслити шляхи роботи щодо підвищення професійної компетентності педагога, сприяти розвитку рефлексії.